CertiQ certificeert energie


CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom en certificeert beide vormen van energie.

De Garanties van Oorsprong die CertiQ digitaal verstrekt, zijn het enige bewijs dat energie op een geldige wijze duurzaam is opgewekt en onze Diclosure Certificaten dienen als bewijs dat de energie is opgewekt uit fossiele bronnen.
Bekijk onze animatie voor meer informatie.

Snel naar...