Newsarticle

Commitment blijft een speerpunt voor CertiQ. De verandering die de energietransitie met zich meebrengt en de realisatie van de strategische ambities van CertiQ maken commitment van zowel stakeholders als het CertiQ team essentieel. Ook bij Full Disclosure, één van de grootste op handen zijnde veranderingen, waarbij CertiQ veel meer dan voorheen ook conventionele energie zal certificeren, zullen wij onze klanten een betrouwbare, veilige en ook gebruiksvriendelijke certificering blijven bieden en actief de samenwerking met de andere partners in de sector opzoeken.

Het jaar 2017 is op een aantal punten weer een recordjaar geweest. Een aantal cijfers op een rij:

  • In 2017 is voor 15,8 TWh duurzame elektriciteit gecertificeerd, dat is 1,4 TWh - bijna 10% - meer dan in 2016;
  • Het aandeel van wind hierin wordt met 10,2 TWh gecertificeerde elektriciteit steeds belangrijker, evenals zon dat is verdubbeld van 0,3 TWh naar 0,6 TWh. Het aandeel biomassa neemt echter af van 5,6 TWh naar 4,9 TWh;
  • Het aantal afboekingen in 2017 behaalde een record van 49,4 TWh. Dit is een stijging van 2,8% ten opzichte van vorig jaar.

Meer feiten en informatie over de (Europese) ontwikkelingen vindt u in ons Jaarverslag, met dit jaar het thema 'Commitment'.

We kijken uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking tussen u en CertiQ.