Newsarticle

Begin dit jaar is Full Disclosure officieel van kracht geworden. Daarmee is er een verplichting ontstaan waarbij er voor iedere MWh elektriciteitsconsumptie een GvO of CvO afgeboekt moet worden. In de meeste gevallen zal het de elektriciteitsleverancier zijn die voor de levering aan eindgebruikers ook de certificaten afboekt. De leverancier is ook verantwoordelijk dat de juiste en juiste hoeveelheid certificaten afgeboekt worden voor zijn totale elektriciteitslevering aan eindgebruikers. Maar er zijn verschillende situaties waarbij een andere partij dan de elektriciteitsleverancier certificaten afboekt voor de elektriciteitsconsumptie van een eindgebruiker. Wanneer de elektriciteitsleverancier dan ook nog een keer certificaten af gaat boeken voor dezelfde consumptie wordt er onnodig een dubbele hoeveelheid certificaten afgeboekt. Om dit te voorkomen kan de elektriciteitsleverancier de afboeking die door de andere partij gedaan is gebruiken om zijn elektriciteitslevering te onderbouwen.

Er ontstaat op die manier een situatie waarbij een eindgebruiker de elektriciteitsconsumptie inkoopt bij een elektriciteitsleverancier en de certificaten inkoopt bij een derde partij. Deze derde partij boekt de certificaten af en de elektriciteitsleverancier kan deze afboeking vervolgens gebruiken om de elektriciteitslevering te onderbouwen.

Zo ontstaat er een redelijk complexe constructie waar een risico in schuilt. Partijen zullen namelijk op elkaar moeten vertrouwen dat de afboeking van certificaten ook daadwerkelijk gedaan wordt. Om alle partijen in een dergelijke constructie meer houvast te geven is er een "model opdrachtovereenkomst" opgesteld. Dit model kan gebruikt worden om de drie partijen, te weten de eindgebruiker, leverancier en handelaar, met elkaar te verbinden. Het zorgt voor zekerheid en vertrouwen en neemt daarmee eventuele risico's weg. Met dit model opdrachtovereenkomst wordt een mogelijkheid gegeven om afspraken duidelijk vast te leggen.

Deze opdrachtovereenkomst is slechts een model dat gebuikt kan worden en dient te worden overgezet op een eigen sjabloon voor een brief of overeenkomst. Indien er gebruik gemaakt wordt van een dergelijke opdrachtovereenkomst dient een kopie hiervan aangeleverd te worden bij CertiQ. Het model opdrachtovereenkomst is hier te vinden.