Newsarticle

Op 30 november 2018 is de wijziging van de GvO-regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

De meest relevante wijzigingen zijn:

  • GvO's voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen kunnen als bewijs gaan dienen voor levering aan een eindafnemer, maar slechts die eindafnemers die aan hetzelfde warmtenet zijn aangesloten als waarop de warmte is ingevoed.
  • Ook is in de regeling opgenomen dat het mogelijk wordt om GvO's die zijn afgegeven voor niet-netlevering te gebruiken ter onderbouwing van een levering achter de aansluiting op het elektriciteitsnet. 
  • De verwijzing naar de NTA8003 (classificatie van biomassa voor energietoepassingen) wordt geüpdate van NTA8003:2008 naar NTA8003:2017.

Meer Wet- en Regelgeving vindt u hier