Aanmelden

Twee aanmeldingen, één gecombineerde rapportage
Als u van een installatie zowel de warmte als de elektriciteit wenst te registreren, is het goed te weten dat de Regeling garanties van oorsprong deze installatie beschouwt als twee installaties. Hiervoor horen dan ook twee aanmeldingen gedaan te worden; één voor de elektriciteitsopwek en één voor de warmte. U kunt de benodigde rapportages, zoals een meetprotocol en meetrapport, wel combineren.

 

 

Voorbeeld

Stel: Een vergistingsinstallatie met een WKK met een elektrisch vermogen van 1 MWe en 2 MWth produceert warmte en elektriciteit. Voor deze installatie worden twee inschrijvingen gedaan.

1. Voor de elektriciteit moet een (biogas) meetprotocol worden opgesteld en goedgekeurd door een erkend meetbedrijf. Daarnaast doet u een aanmelding bij CertiQ die door de netbeheerder moet worden goedgekeurd. Nadat hieraan is voldaan stuurt de netbeheerder maandelijks de meetwaarden voor elektriciteit naar CertiQ en worden vervolgens de GVO's voor elektriciteit aangemaakt. Na afloop van ieder jaar dient binnen 4 maanden een goedgekeurd (jaar)meetrapport te worden ingediend bij CertiQ.
 
2. Voor de warmte dient een (warmte)meetprotocol te worden opgesteld en goedgekeurd door een erkend meetbedrijf. Het meetprotocol moet samen met een Inschrijfformulier Duurzame Warmte naar CertiQ worden gestuurd. Omdat de installatie kleiner is dan 3 MWth hoort u uiterlijk 4 maanden na
afloop van ieder jaar een goedgekeurd warmtemeetrapport in te dienen bij CertiQ. Na het indienen van het warmte (jaar)meetrapport worden de warmte-GvO's aangemaakt.

Uiteraard is het handig om in dit geval één meetprotocol te maken dat zowel de warmte als de elektriciteit bevat. Dat geldt hier ook voor het meetrapport, omdat voor zowel de warmte als de elektriciteit één keer per jaar moet worden gerapporteerd.


Voorbeeld meetrapporten
Hieronder hebben we voorbeeld meetrapporten weergegeven voor de meest voorkomende situaties:

a) Voorbeeld biogas elektriciteit en warmte
U heeft een biogasinstallatie die zowel elektriciteit als warmte opwekt. Het elektrisch vermogen van de installatie is kleiner of gelijk aan 2 MWe en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth. 
Download voorbeeld rapport

b) Voorbeeld biomassa warmte kleiner dan 3 MWth 
U heeft een installatie waarmee biomassa wordt omgezet in warmte. U heeft een SDE beschikking en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport

Kosten warmte-installatie
Aan de inschrijving van uw warmte-installatie zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u als producent voor de Garanties van Oorsprong die wij aanmaken voor de door uw installatie opgewekte nuttige warmte.
Het tarief per GvO wordt jaarlijks vastgesteld. 1 GvO gelijk staat gelijk aan 1 MWh.
Voorbeeld:

1 MWh = 3,6 GJ
4,3 cent per MWh ofwel 4,3 / 3,6  = 1,19 cent per GJ

RegistrerenVoor meer informatie en het registreren van zowel elektriciteit en warmte, verwijzen wij u naar de betreffende pagina's.