Overzicht rapportage-eisen

In onderstaande tabel zijn per type installatie de geldende rapportage-eisen weergegeven voor elektriciteit

 Type installatie

Meetprotocol

Meetrapport

Assurance-rapport

Biogasinstallatie
<=2 MWe

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie 

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar 

Nee

AVI met SDE/MEP voor rendement

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie

Maandrapport indienen, binnen 2 maanden na ieder kwartaal

Nee 

AVI zonder SDE/MEP voor rendement

Nee

Nee

Nee 

Overige installaties

Geen meetprotocol vereist 

Nee

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar

 

 

In de onderstaande tabel zijn de verschillende eisen weergegeven voor warmte:

Vermogen installatieBrandstoffenMeetprotocolMeetrapportAssurance-rapport
<=3 MWthBiomassa, geothermie of zonthermisch Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatieJaarlijks rapport, indienen uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaarNee
> 3 MWthBiomassa excl. AVIVooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatieMaandrapport indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van een maandJaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar
> 3 MWthAVIVooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatieMaandrapport indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van een maandNee
> 3 MWthGeothermie of zonthermieVooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatieMaandrapport indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van een maandNee

In het geval u een installatie heeft die zowel elektriciteit als warmte opwekt, kunt u de rapportages combineren. Hiervan kunt u voorbeeldrapporten vinden.