Overige installaties

Onder 'overige installaties' verstaan we alle biomassa-installaties die elektriciteit produceren, en geen biogasinstallaties zijn met een elektrisch vermogen van maximaal 2 MW of een AVI. Voor deze 'overige installaties' dient jaarlijks een assurancerapport ingediend te worden. Daarnaast moet u maandelijks biomassapercentages invoeren, met uitzondering van installaties met één soort biomassa als inzet.

 

Hier leest u meer informatie over:

Registreren