Overzicht rapportage-eisen

In onderstaande tabel zijn per type installatie de geldende rapportage-eisen weergegeven voor elektriciteit

 Type installatie

Meetprotocol

Meetrapport

Assurance-rapport

Biogasinstallatie
<=2 MWe

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie 

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar 

Nee

AVI met SDE/MEP voor rendement

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie

Maandrapport indienen, binnen 2 maanden na ieder kwartaal

Nee 

AVI zonder SDE/MEP voor rendement

Nee

Nee

Nee 

Overige installaties

Geen meetprotocol vereist 

Nee

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar