Biomassa

Naast elektriciteit certificeert CertiQ ook warmte uit hernieuwbare bronnen. U kunt hierbij denken aan restwarmte van een WKK, een warmteketel op snoeihout of een afvalverbrandingsinstallatie.

Welke situatie is op u van toepassing?

Vermogen
<= 3 MWth
Vermogen
> 3 MWth
AVI