Handelaar

Handelaar kiezen
Bij het aanmelden van uw installatie, wordt u gevraagd een handelaar te kiezen. De handelaar ontvangt de aangemaakte certificaten voor duurzame energie (Garanties van Oorsprong) digitaal op zijn account.
U kunt zelf bepalen welke handelaar u kiest. De handelende partij hoeft niet uw energieleverancier te zijn.
Dit heeft geen gevolgen voor uw contract met uw energieleverancier, een eventuele terugleververgoeding of voor de hoogte van uw subsidie.

Garanties van Oorsprong als bewijs
Het is bij wet geregeld dat voor iedere 1 MWh een Garantie van Oorsprong (GvO) wordt aangemaakt, en dat deze digitaal geboekt dient te worden op het account van een handelaar. 
De GvO's dienen om:

  • te bewijzen hoe energie is opgewekt; waar, door welke productie-installatie en met welke energiebron;
  • de basis te vormen voor het verstrekken van subsidie.

Handelen
Een handelaar kan de GvO afboeken als bewijs voor duurzaam opgewekte elektriciteit, en binnen Europa met deze certificaten handelen. Dit geldt alleen voor de GvO's die zijn aangemaakt voor teruglevering op het net. Deze energie is immers nog niet verbruikt.
Op dit moment is er geen wettelijke basis voor handel in warmte GvO's. CertiQ heeft de mogelijkheid wel beschikbaar gemaakt.

Handelarenoverzicht
Alle genoemde handelaren in het handelarenoverzicht hebben een account bij CertiQ.

Handelaar aanpassen
U kunt van handelaar wijzigen door een e-mail te sturen naar servicedesk@certiq.nl. Vermeldt u hierbij de EAN code van de installatie, welke handelaar u kiest en per wanneer deze wijziging in hoort te gaan.
Van handelaar wijzigen kan echter niet met terugwerkende kracht, maar kan alleen ingaan per de eerste van een toekomstige maand.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons per e-mail bereiken via servicedesk@certiq.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 026 373 16 58.