Aanmelden als handelaar

Het openen van een handelsaccount bij CertiQ gaat als volgt:

1)         U vult de Aanvraag handelsaccount CertiQ in.
Om u aan te kunnen melden heeft u een 13 cijferige locatiecode nodig (Global Location Number). Dit is tevens uw accountnummer dat gebruikt wordt  binnen de AIB.  Deze code kunt u aanvragen bij GS1.

In het aanmeldformulier kunt u ook aangeven of u kiesbaar wilt zijn voor particuliere en/of zakelijke producenten en of u vermeld wilt worden op het handelarenoverzicht.  

Onderdeel van het aanvraagformulier is een KnowYour Customer vragenformulier. Op grond van de Regeling Garanties van Oorsprong zijn wij namelijk verplicht om uw identiteit als handelaar te controleren.

 2a)       U ondertekent het inschrijfformulier en stuurt deze naar CertiQ. Dit mag ingescand per e-mail naar servicedesk@certiq.nl

2b)       Als bijlage bij het inschrijfformulier stuurt u een kopie van een recent legitimatiebewijs mee van de persoon die namens uw organisatie tekenbevoegd is (blijkens uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel).

Nadat wij het door u ondertekende aanvraagformulier ontvangen hebben, zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

3)         U ontvangt een Deelnemersovereenkomst per e-mail. Wij verzoeken vriendelijk elke pagina van deze overeenkomst te paraferen en de laatste pagina ervan te ondertekenen. Daarna stuurt u de Deelnemersovereenkomst terug naar CertiQ. Dit kunt u (bij voorkeur) versturen per e-mail naar servicedesk@certiq.nl. In dat laatste geval scant u de ondertekende Deelnemersovereenkomst in.

Wij streven ernaar uw handelsaccount uiterlijk twee weken na ontvangst van uw ondertekende Deelnemersovereenkomst geopend te hebben.

Indien CertiQ dertig dagen na ontvangst van de aanmelding niet alle benodigde documenten heeft ontvangen, heeft zij het recht om de aanvraag als niet ingediend te beschouwen. De aanvrager zal in dat geval opnieuw de procedure moeten doorlopen.  

Inloggen in myCertiQ via eHerkenning
Nadat wij uw handelsaccount hebben ingeschreven, kunt u met de inloggegevens van uw eHerkennings-account inloggen in ons certificatensysteem, myCertiQ, U heeft een eHerkennings-account nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Indien u nog geen eHerkennings-account heeft, kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl . Houdt u in dat geval rekening met een verwerkingstijd van enkele weken.

Indien u nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van CertiQ via servicedesk@certiq.nl.