Afboeken certificaten

Het belang van afboeken is:

•        het bewijs van levering van duurzame energie;
•        risico van dubbele verkoop voorkomen;
•        etikettering.

In de handleiding afboeken worden de verschillende manieren van afboeken uitgelegd. 

Indien u nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van CertiQ via servicedesk@certiq.nl.