Wijzigingen

Contactgegevens wijzigen
Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u zelf doorvoeren via myCertiQ. Met uitzondering van uw bankgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan servicedesk@certiq.nl.

Handelaar in opdracht van producent wijzigen
Wilt u in opdracht van de producent de handelaar wijzigen, maak dan gebruik van het formulier handelaarswijziging. Na ondertekening kunt u het formulier ingescand mailen naar servicedesk@certiq.nl.

Vermelding op handelarenoverzicht/ aanmeldformulier
Wilt u op een andere manier vermeld worden in het handelarenoverzicht en/of in het aanmeldformulier voor productie-installaties, stuur dan een e-mail naar servicedesk@certiq.nl.