Wijzigingen

Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u zelf doorvoeren via myCertiQ.
Let op: wijzigingen in uw bankgegevens kunt u niet zelf verwerken in myCertiQ; hiervoor kunt u onze Servicedesk een e-mail sturen.

Wijzigingen in het KvK-nummer of BSN zien wij als een overname. Hiervoor hebben wij een Overnameformulier Deelnemersovereenkomst en een aanvullende verklaring nodig. Beide formulieren ontvangen wij bij voorkeur ingescand per e-mail.

Handelaar in opdracht van producent wijzigen
Wilt u in opdracht van de producent de handelaar wijzigen, maak dan gebruik van het formulier handelaarswijziging. Na ondertekening ontvangen wij het formulier bij voorkeur ingescand per e-mail.

Vermelding op handelarenoverzicht/aanmeldformulier
Wilt u op een andere manier vermeld worden in het handelarenoverzicht en/of in het aanmeldformulier voor productie-installaties, stuur dan een e-mail naar onze Servicedesk.