myCertiQ, het e-certificatensysteem van CertiQ

myCertiQ
myCertiQ is het e-certificatensysteem van CertiQ. Alle gebruikers van het certificatensysteem kunnen inloggen in myCertiQ. Dit zijn alle regionale netbeheerders, handelaren, producenten van duurzame energie, de medewerkers van CertiQ en eindgebruikers van groene stroom. Met myCertiQ zijn we aangesloten op de huidige eisen die worden gesteld aan de internationale handel en zijn we voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Eisen aan uw internetbrowser 
MyCertiQ kan werken met twee verschillende internetbrowsers. Daarbij is de versie van belang:

                 Voor Microsoft Internet Explorer geldt dat u versie 11.x geïnstalleerd dient te hebben en dat de compatibiliteitsmodus met eerdere versies uit dient te staan.

                 Voor Mozilla Firefox geldt dat u minimaal versie 44 geïnstalleerd dient te hebben.

Let op:
Oudere versies van deze browsers en andere browsers worden niet ondersteund. CertiQ kan dan ook niet garanderen dat de werking bij gebruik van een andere browser correct verloopt.
Wij adviseren u om na te gaan of uw internetbrowserversie voldoet aan bovenstaande.