• Home
  • Meerdere leveranciers op één aansluiting

Meerdere leveranciers op één aansluiting

29-04-2019

Sinds 24 maart 2018 is het ACM codebesluit faciliteren meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA) van kracht. Al enige tijd is er onduidelijkheid in de markt over de uitgifte van GvO's bij aansluitingen met meerdere allocatiepunten. Waar de allocatie aan een leverancier van bijvoorbeeld een zonnepark op een secundair allocatiepunt volledig als teruglevering aan het net wordt gezien, geldt dat voor de allocatie naar CertiQ niet. Daar is momenteel de teruglevering aan het net van de netaansluiting leidend. Dat zorgt voor verschillen en onduidelijkheid. Om die reden heeft CertiQ een werkwijze opgesteld, specifiek voor uitgifte van GvO's bij een aansluitingen met meerdere allocatiepunten. Met deze werkwijze wordt gesteld dat de teruglevering aan het net op een allocatiepunt ook voor de uitgifte van GvO's volledig gezien wordt als teruglevering aan het net. Uitgebreide informatie over de uitgifte van GvO's in geval van MLOEA is terug te vinden in de Werkwijze MLOEA, welke hier is terug te vinden.