• Home
  • Risico op BTW carrouselfraude

Risico op BTW carrouselfraude

09-07-2019

De Nederlandse staatskas leidt jaarlijks een aanzienlijk verlies ten gevolge van BTW carrouselfraude. Deze vorm van fraude wordt met allerlei producten in verschillende branches toegepast. Enkele jaren geleden zijn bijvoorbeeld de CO2 emissierechten gebruikt om BTW carrouselfraude te plegen en sinds een aantal maanden lijkt de markt voor Garanties van Oorsprong een nieuw doelwit van deze georganiseerde criminaliteit. Bij CertiQ merken we dat er een toenemend aantal partijen is geweest dat een aanvraag voor een handelsaccount heeft ingediend. Enerzijds verklaarbaar door de groeiende markt, maar anderzijds veroorzaakt door onbekende partijen met mogelijk verkeerde doelen. CertiQ doet uiteraard zijn uiterste best om te voorkomen dat malafide partijen toetreding vinden tot de GvO-markt. Hiertoe zijn de contacten met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de belastingdienst aangescherpt om verdachte praktijken tijdig te kunnen signaleren.

Dat neemt niet weg dat BTW carrouselfraude niet volledig voorkomen kan worden. Ook als handelaar of leverancier is het verstandig om goed na te gaan met wie je zaken doet en alert te zijn op verdachte omstandigheden. Hierbij valt te denken aan nieuwe en onbekende partijen op de markt die snel hele grote hoeveelheden GvO's willen aankopen en waarbij vooruitbetaling geen probleem is. Ook kan het zijn dat een dergelijke partij zelf geen handelsaccount heeft, maar optreedt als een tussenpersoon en alleen factureert. Mochten zich verdachte omstandigheden voordoen dan horen we dat graag, zodat we direct actie kunnen ondernemen en controles uit kunnen voeren.