• Home
  • Statistieken juni gepubliceerd; indeling gewijzigd

Statistieken juni gepubliceerd; indeling gewijzigd

06-07-2016

CertiQ heeft zijn statistieken over juni 2016 gepubliceerd. Hierin hebben wij de indeling op enkele punten gewijzigd. Hieronder leest u wat deze wijzigingen inhouden.

  • De cijfers betreffende Garanties van Oorsprong (GvO's) tonen wij vanaf nu in gigawatturen, afgerond op een decimaal. Dit zorgt ervoor dat onze statistieken gemakkelijker zijn te lezen dan voorheen, toen de cijfers nog in megawatturen werden weergegeven.
  • De importcijfers op pagina's 1 en 2 van het overzicht voor elektriciteit hebben voortaan uitsluitend betrekking op GvO's die afkomstig zijn uit andere landen. Dat betekent dat Nederlandse GvO's die werden geïmporteerd nadat zij eerder waren geëxporteerd uit de cijfers zijn gefilterd.
  • De exportcijfers op pagina 2 van het overzicht voor elektriciteit zijn beperkt tot Nederlandse GvO's – buitenlandse GvO's die werden geëxporteerd nadat zij eerder waren geïmporteerd worden nu dus buiten beschouwing gelaten.
  • De totale import- en exportcijfers zijn nog steeds beschikbaar – deze vindt u nog altijd op pagina 3 in de tabel 'Certificatenactiviteit'.
  • Het overzicht voor warmte toont vanaf nu ook de installaties die zijn ingeschreven voor zonnethermie.