• Home
  • Windenergie grote winnaar in groeiende groene stroommarkt

Windenergie grote winnaar in groeiende groene stroommarkt

19-01-2017

De totale vraag naar groene elektriciteit blijft groeien. Dat blijkt uit de door CertiQ gepubliceerde jaarstatistieken over 2016. Er zijn in 2016 voor meer dan 48 TWh aan certificaten afgeboekt. Dit is een groei van 10% ten opzichte van het vorige recordjaar 2015 (42,7 TWh). 

Onderstaande tabel laat zien wat de groei is geweest in de afgelopen jaren, gespecificeerd naar de bron van opwek.

Tabel 1: Totale afboekingen per energiebron in GWh

Jaar

biomassa

geothermie

water

zon

wind

Totaal

2014

5.827

212

22.267

58

9.523

37.887

2015

6.510

325

22.761

666

12.440

42.702

2016

5.379

1089

19.168

940

21.454

48.030


Explosieve groei in vraag naar windenergie

De vraag naar windenergie is enorm gegroeid met 9 TWh: een toename van ruim 70% t.o.v. 2015. De import van elektriciteit-GvO's uit wind volgde dit patroon, en kwam uit op 15,8 TWh. Dit ten koste van energie opgewekt met buitenlandse waterkrachtcentrales.

Import en uitgifte

De totale import van garanties van oorsprong groeide ook en kwam uit op 37,5 TWh in 2016 t.o.v. 34,3 TWh in 2015. Daarbij valt vooral de toename van import van certificaten uit Italië en Denemarken op. Ook de uitgifte van garanties van oorsprong is in 2016 gegroeid: van 13,1 TWh in 2015 naar 14,4 TWh. Er werd vooral meer elektriciteit geproduceerd uit wind. In 2016 is het geregistreerde vermogen voor wind op land en op zee in Nederland gegroeid tot boven de 4 GW.

Tabel 2: Totale import van garanties van oorsprong per energiebron in GWh

Jaar

biomassa

geothermie

water

zon

wind

Totaal

2014

2.375

233

25.133

72

4.683

32.496

2015

2.211

413

23.188

674

7.800

34.286

2016

2.275

1.004

17.427

997

15.822

37.525


Over CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van oorsprong uit te geven. In Nederland mogen alleen Garanties van Oorsprong worden gebruikt als bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.