Aanmelden installatie die (duurzame) elektriciteit produceert

Wilt u een productie-installatie registreren? Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Uw inloggegevens van eHerkenning (zakelijke producent) of DigiD (particuliere producent);
  • Bent u intermediair? Zorg dan dat u beschikt over een eHerkenning ketenmachtiging;
  • De EAN-code van de netaansluiting; deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek;
  • De EANcode van de productie-installatie, indien er meerdere installaties achter dezelfde netaansluiting zijn aangesloten. Neem in dat geval vooraf contact op met uw netbeheerder voor een unieke EAN-code per productie-installatie;
  • De EAN-code van uw netbeheerder. Deze kunt u ook opzoeken in het EAN-codeboek;
  • Het vermogen in MW. Rond dit getal naar boven af op drie cijfers achter de komma (omrekentool);
  • Kies de handelaar die uw Garanties van Oorsprong of Etiketteringscertificaten gaat ontvangen.

Nadat uw installatie is aangemeld:

  • Sturen wij een kopie van de aanmelding (Verzoek tot Vaststelling) per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het Verzoek tot Vaststelling kan direct in behandeling worden genomen door uw netbeheerder.

Nadat uw netbeheerder een akkoord heeft gegeven:

  • Schrijven wij uw installatie definitief in en brengen wij (indien er sprake is van subsidie) RVO op de hoogte. Vanaf dat moment kan de netbeheerder de meetwaarden (elektriciteitsproductie over een bepaalde maand) digitaal naar CertiQ sturen.

Nadat uw netbeheerder de productiegegevens (meetwaarden) heeft ingestuurd:

  • En, indien van toepassing, de biomassapercentages zijn verwerkt, kan CertiQ de certificaten aanmaken. Voor installaties die maar één soort biomassa inzetten, en geen andere (fossiele) brandstoffen, worden na ontvangst van de meetwaarden automatisch certificaten aangemaakt. CertiQ zet deze meetwaarden (per 1 MWh) om in certificaten. Deze certificaten worden digitaal aangemaakt en op het account van de handelaar geboekt die u in de aanmelding heeft opgegeven.
Registreren