Biomassapercentages

Biomassapercentages
Niet voor alle biomassa-installaties komt de energie uit één soort biomassa. Het kan zijn dat meerdere soorten biomassa of fossiele brandstoffen worden ingezet. Om de juiste hoeveelheid energie te certificeren, is het van belang te weten welke soorten biomassa er zijn ingezet en in welke energetische verhouding. Dit drukken we uit in percentages. CertiQ kan pas Garanties van Oorsprong (GvO's) aanmaken als zowel de meetwaarden als de biomassapercentages ontvangen en verwerkt zijn in myCertiQ.

Bijvoorbeeld:
Een biomassaproducent verstookt schoon hout, snoeiafval en aardgas. In januari produceert hij 10.000 MWh elektriciteit.
De netbeheerder geeft de meetgegevens (halverwege februari) door aan CertiQ.
De producent voert vervolgens via myCertiQ, de biomassapercentages op:

Schoon hout 12%
Snoeiafval 3%

In totaal komt dus 15% van de productie in aanmerking voor GvO's. De rest is geproduceerd met inzet van aardgas. Er zal daarom 1.500 MWh aan GvO's worden aangemaakt, waarop als technologie ‘schoon hout’ en ‘snoeiafval’ vermeld staan.

Wanneer biomassapercentages opvoeren
Alle producenten van biomassa-installaties moeten maandelijks biomassapercentages opvoeren met uitzondering van AVI's en 100% biogas installaties. Na ontvangst van de meetwaarden (ingestuurd door de netbeheerder) worden automatisch GvO's aangemaakt.

Biomassapercentages doorgeven
Nadat de netbeheerder de meetwaarden voor uw installatie heeft ingestuurd (meestal halverwege de maand volgend op de productiemaand), kunt u zelf de biomassapercentages opvoeren in myCertiQ. Hoe u dit kunt doen, leest u in de Quickstart producenten (verkorte handleiding). Voor het inloggen in myCertiQ is DigiD of eHerkenning vereist.


Terug