Verfijn op...

Nieuws

 • Meetrapporten en assurancerapporten over rapportagejaar 2019

  ... (co-)vergisting op basis van bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;overige vergisting op basis van NTA 8003:2017;bij directe inzet als brandstof van vaste en vloeibare biomassa op basis van NTA 8003:2017.

 • Publicatie jaarverslag 2018

  ... 'grijze' elektriciteit die in Nederland wordt geleverd.2018 in één oogopslag: Het totale aantal afboekingen voor elektriciteit steeg van 49,3 TWh in 2017 tot een record van 53,5 TWh in 2018.Consumenten kozen steeds vaker voor door wind opgewekte elektriciteit ten koste van waterkracht: meer dan 62% van alle...

 • Wijziging GvO Regeling gepubliceerd

  ... verwijzing naar de NTA8003 (classificatie van biomassa voor energietoepassingen) wordt geüpdate van NTA8003:2008 naar NTA8003:2017. Meer Wet- en Regelgeving vindt u hier. 

 • Nieuw beleid verlenging meetprotocollen

  ... geldig is, voor het einde van die termijn opnieuw moet worden opgesteld en dan weer opnieuw moet zijn goedgekeurd door een meetverantwoordelijke. In 2017 zijn de eerste meetprotocollen verlopen omdat de termijn van vijf jaar verstreken was. Uit controle is gebleken dat voor een beperkt aantal...

 • Commitment - Publicatie Jaarverslag 2017

  ... veilige en ook gebruiksvriendelijke certificering blijven bieden en actief de samenwerking met de andere partners in de sector opzoeken. Het jaar 2017 is op een aantal punten weer een recordjaar geweest. Een aantal cijfers op een rij: In 2017 is voor 15,8 TWh duurzame elektriciteit gecertificeerd, dat...

Zoek resultaten 1 tot 5 van 8