Over CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. We zijn voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die wij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

Organisatie CertiQ
Bij CertiQ werken op het moment 14 medewerkers. Zij zijn allen in dienst van TenneT TSO B.V. In het organogram kunt u verder inzoomen op de organisatie.

100% dochtervennootschap TenneT
CertiQ is onderdeel van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V. TenneT is door de minister van Economische Zaken gemandateerd Garanties van Oorsprong te verstrekken, als enige in Nederland. CertiQ voert deze wettelijke taken uit. Voor meer informatie over TenneT, zie www.tennet.eu.

Onderdeel van Association of Issuing Bodies
CertiQ is lid van de Association of Issuing Bodies (AIB), een internationaal samenwerkingsverband van Europese garantiebeheerinstanties. De AIB streeft naar standaardisering van certificatensystemen om de internationale handel in (duurzame) energie te faciliteren.