Bewijs voor de bron, van elektriciteit tot certificaten

Aan elektriciteit die uit een stopcontact komt, is niet af te lezen of de bron ervan duurzaam is of niet. CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom door energie die op een duurzame manier is opgewekt te certificeren.

Het verifiëren van de oorsprong van energie werkt als volgt:

  1. De (regionale) netbeheerder of het meetbedrijf meet de hoeveelheid elektriciteit/warmte die door de installatie van de producent is opgewekt. 
  2. De netbeheerder geeft de door hem verzamelde meetgegevens door aan CertiQ, meestal maandelijks. 
  3. De meetgegevens worden omgezet in Garanties van Oorsprong en bijgeboekt op de certificatenrekening van de handelaar die de producent heeft aangewezen.

Digitaal verstrekt
Een Garantie van Oorsprong (GvO) wordt digitaal aangemaakt. Er is dus geen sprake van een papieren certificaat, zoals de naam wellicht doet vermoeden. De handel in GvO’s gebeurt ook digitaal. De certificatenrekening bij CertiQ waar GvO’s op worden geboekt, is vergelijkbaar met een bankrekening en de handel in GvO’s is vergelijkbaar met het digitale systeem van internetbankieren.

Handel in Garanties van Oorsprong
Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor duurzame energie staan op de certificatenrekening van een handelaar. De handelaar kan Garanties van Oorsprong overmaken naar andere handelaren, maar hij kan er ook voor kiezen om Garanties van Oorsprong te gebruiken als bewijs van levering van duurzame elektriciteit aan een eindverbruiker. De handelaar kan verder certificaten intrekken, of GvO’s afboeken om grijze stroom te ‘vergroenen’. Overigens zijn Garanties van Oorsprong voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (WKK) niet verhandelbaar.