Wet openbaarheid van bestuur

Documenten vrijgegeven onder de Wob

Hieronder vindt u alle besluiten die zijn genomen op informatieverzoeken waarbij een beroep is gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur, en alle documenten die tezamen met die besluiten openbaar zijn gemaakt.

Adobe-PDF
20170615 Besluit op Wob-verzoek mbt uitgifte van GvO's
26-06-2017
20170615 Data bij Wob-verzoek mbt uitgifte van GvO's
26-06-2017