Subsidieregelingen als stimulans

De overheid stimuleert de productie van duurzame energie. Daarvoor zijn verschillende subsidieregelingen opgesteld:

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor SDE(+)-subsidie kunt u hierover informatie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken van subsidies. Als u een SDE(+)-beschikking heeft ontvangen, moet u uw installatie vervolgens aanmelden bij CertiQ om daadwerkelijk subsidie te kunnen ontvangen.