MEP-subsidie, de voorloper van de SDE

De MEP-subsidieregeling (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) is in 2003 van start gegaan en in 2006 stopgezet. Hiervoor in de plaats is de SDE(+)-subsidieregeling gekomen. Installaties die MEP-subsidie ontvingen, krijgen hun subsidie nog tot aan het eind van de subsidietermijn uitbetaald. Er kan geen MEP-subsidie meer aangevraagd worden.

Voor meer informatie over de MEP-subsidieregeling kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).