CertiQ werkt kostendekkend

CertiQ heeft geen winstoogmerk, maar werkt kostendekkend. Tekorten en overschotten uit een jaar worden in de tarieven van volgende jaren verwerkt. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken.

Lidmaatschapskosten
De lidmaatschapskosten voor handelaren bedragen € 500 per jaar. Per kalenderjaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer een handelsaccount maar een gedeelte van een kalenderjaar ingeschreven staat. Het tarief voor producentenlidmaatschap is net als voorgaande jaren op nul gesteld.

Transactiekosten
D
e tarieven voor 2017 worden met 10% verlaagd ten opzichte van 2016. Dit geldt voor aanmaak, afboeken, import én de meerprijs van biomassa en warmte. De tarieven voor export, en transfers blijven ongewijzigd.

Biomassa en warmte
De meerprijs voor uitgifte van biomassa- en warmte-GvO's wordt ook naar beneden bijgesteld.

Onderstaand een overzicht met de tarieven (per MWh) voor 2017 op basis van de wijziging van de Regeling van garanties van oorsprong door de Minister. 

2017Kosten voor
Aanmaak GVO water, wind, zon€ 0,019Handelaar
Aanmaak biomassa 
(incl. meerprijs € 0,024)
€ 0,043Handelaar
Aanmaak warmte
(incl. meerprijs € 0,024)
€ 0,043Producent/handelaar
Aanmaak niet-hernieuwbare elektriciteit€ 0,013Handelaar
Afboeken€ 0,019Handelaar
Overboeken binnen NL€ 0,008Ontvangende handelaar
Export€ 0,008Exporterende handelaar
Import€ 0,019Importerende handelaar