Aanmelden bij CertiQ? Volg deze stappen

Om uw installatie aan te melden bij CertiQ volgt onderstaande stappen.
Bent u intermediair? Leen dan eerst de aanvullende informatie.

 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u allereerst uw aanvraag voor (SDE+) subsidie in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Informatie hierover vindt u op de website van RVO. Alleen met een SDE-beschikking ontvangt u subsidie.
 2. Zoek contact met een erkend meetbedrijf en vraag welke meter(s) u nodig heeft om de op te wekken groene stroom te meten.
 3. Uw duurzame productie-installatie heeft een eigen EAN-code. Vraag deze op bij uw netbeheerder. Heeft u meerdere duurzame productie-installaties, dan ontvangt u dus meerdere EAN-codes. Wanneer u deze heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Let op: voor elke productie-installatie doet u een aparte aanmelding.
 4. Wilt u uw installatie aanmelden? Zorg dan dat u de volgende gegevens paraat heeft:
  - De EAN-code van uw duurzame productie-installatie die u van uw netbeheerder heeft gekregen;
  - De EAN-code van uw netbeheerder. Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek;
  - Houd uw BSN-nummer (voorheen sofinummer) of KvK-nummer bij de hand. Let op: Bent u intermediair? Lees dan eerst de aanvullende informatie
  - Het vermogen in MW. In de omrekentool vult u in het linkerscherm het Wp (Watt) vermogen in. Deze informatie heeft u bij uw installatie gekregen. In het rechterveld verschijnt het vermogen in MW. Rond dit getal af op drie cijfers achter de komma.
  Voorbeeld: het totale vermogen van uw installatie is 16200 Wp. In MW is dit 0,016200. Afgerond op drie cijfers achter de komma is dit 0,016 MW.  
 5. U kunt uw aanmeldformulier (zie stap 7) ondertekenen met DigiD of eHerkenning. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar uw netbeheerder. U hoeft dan geen verdere actie te ondernemen. Als u ervoor kiest niet digitaal te ondertekenen, dan print u het ingevulde aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling') dat u per mail ontvangt en stuurt u dit ondertekend per post aan uw netbeheerder.  
 6. Zodra uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ, kan de RVO uw gegevens raadplegen via onze applicatie myCertiQ. Daarna kan de RVO overgaan tot het uitbetalen van voorschotten op uw subsidie.  

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen, kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Klik hier voor het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling'). Het aanmelden duurt ongeveer vijftien minuten.   

Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Postbus 718, 6800 AS Arnhem