Verhuizing of overname van een duurzame productie-installatie

Gaat u verhuizen of neemt u een productie-installatie over, dan is het van belang een aantal zaken goed te regelen. Welke stappen u moet ondernemen, hangt af van de situatie. De verschillende mogelijkheden worden hieronder uiteengezet.

U gaat verhuizen en neemt uw zonnepanelen mee van uw huidige woning naar uw nieuwe woning.
Ten eerste geeft u uw verhuizing van uw zonnepanelen door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); zij moeten goedkeuring geven voor het meenemen van uw subsidie.
Daarna meldt u uw installatie bij CertiQ opnieuw aan op het nieuwe adres.
LET OP: Houd er rekening mee dat ons systeem uw relatiegegevens herkent op het moment dat u de installatie opnieuw aanmeldt. Dit betekent dat u uw relatiegegevens in myCertiQ moet aanpassen voordat u de aanmelding van uw installatie doet.
In het stappenplan leest u hoe u de installatie opnieuw aanmeldt. In het opmerkingenveld op pagina 7 van het Verzoek tot Vaststelling (aanmeldformulier) geeft u aan dat u bent verhuisd en per wanneer en dat u uw zonnepanelen heeft meegenomen naar uw nieuwe woning. Geef hierbij ook uw oude adres aan. Uw netbeheerder ontvangt uw aanmeldformulier en controleert de vermelde gegevens. Klopt alles? Dan keurt uw netbeheerder uw Verzoek tot Vaststelling goed en geeft dit aan CertiQ door. U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving op uw nieuwe adres. De 'oude' installatie schrijven wij uit.

Verhuist u naar een pand met een zonne-installatie en wordt u hiervan de nieuwe eigenaar? Of u gaat verhuizen en laat u de zonnepanelen achter op uw oude woning?
In beide gevallen is het van belang dat u een Overnameformulier Deelnemersovereenkomst invult en ondertekent.

Overname van de Deelnemersovereenkomst
Wanneer u een duurzame productie-installatie overneemt, is het van belang een aantal zaken goed te regelen. Eén daarvan is de overname van de Deelnemersovereenkomst.

  • Als eigenaar van een duurzame productie-installatie (bijv. een zon-pv-installatie, windmolen, of biomassa-installatie) die bij CertiQ staat ingeschreven, bent u Deelnemer aan het E-certificatensysteem van CertiQ. CertiQ geeft namelijk Garanties van Oorsprong (zogenaamde E-certificaten) uit voor de door uw installatie opgewekte duurzame energie.
  • De Deelnemersovereenkomst is de overeenkomst die gesloten is tussen een deelnemer en CertiQ voor de deelname aan het E-Certificatensysteem van CertiQ. Bij de overdracht van een productie-installatie moet ook de Deelnemersovereenkomst worden overgedragen.
  • De overname van de Deelnemersovereenkomst moet in eerste instantie onderling tussen de huidige en de nieuwe deelnemer schriftelijk worden vastgelegd. Dit kunt u doen door het volledig ingevulde Overnameformulier Deelnemersovereenkomst naar CertiQ op te sturen. Elke nieuwe deelnemer neemt hierbij ook mogelijke verplichtingen van de vorige eigenaar over. Daarom raden wij u aan om de bijlages bij het formulier vooraf zorgvuldig door te nemen, vooral in het geval van een biomassa-installatie.

Overname door faillissement of overlijden

  • Als u een duurzame productie-installatie overneemt, is het van belang dat u ook de gegevens en ondertekening van de bestaande tekenbevoegde van de installatie heeft. Bij faillissementen kan dit bijvoorbeeld ook de handtekening van de curator zijn. In het geval u de productie-installatie overneemt bij een overlijden, dan kunt u in plaats van de gegevens van de ingeschreven deelnemer een kopie van de overlijdensakte als bijlage bij het Overnameformulier Deelnemersovereenkomst meesturen.
  • Het Overnameformulier kunt u vervolgens per e-mail of post opsturen naar CertiQ B.V. Houdt u er rekening mee dat de verwerking van het formulier door CertiQ tot tien werkdagen in beslag kan nemen en de overname alleen op de eerste dag van een toekomstige maand kan plaatsvinden (dus niet met terugwerkende kracht). Na de goedkeuring ontvangen zowel de oude deelnemer en de nieuwe deelnemer hiervan schriftelijk een bevestiging. Pas hierna zullen alle rechten en plichten uit de deelnemersovereenkomst van de huidige deelnemer kunnen overgaan op de nieuwe deelnemer.

Draagt of neemt u ook het recht op subsidie over? Regel het met RVO.
CertiQ geeft Garanties van Oorsprong (GvO's) uit voor opgewekte elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bron. Deze GvO's kunnen onder meer worden gebruikt om subsidie te verkrijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL). Deze subsidie zal in maandelijkse voorschotten worden verleend aan de eigenaar van de installatie.

CertiQ geeft per jaar of per kwartaal (afhankelijk van het soort installatie en het vermogen daarvan) de meetgegevens door aan RVO. Die zal aan de hand daarvan de subsidie over het voorafgaande jaar bijstellen. Voor de wijze waarop dat gebeurt en wat de consequenties bij een overname zijn verwijzen wij u naar de informatie van RVO (http://www.rvo.nl/).