In 15 minuten meldt u uw installatie aan bij CertiQ

Als u als particulier groene stroom opwekt met zonnepanelen, meldt u uw installatie aan bij CertiQ met het hiervoor bestemde formulier. U geeft hierop onder andere de EAN-code van uw productie-installatie, de gewenste inschrijfdatum en het vermogen door. 
Bent u intermediair? Lees dan eerst de aanvullende informatie.

Vervolgens zal uw netbeheerder een administratieve check uitvoeren. Hij controleert of de gegevens die u heeft doorgegeven inderdaad overeenkomen met de daadwerkelijke situatie. Ook zal de netbeheerder controleren of de juiste meters zijn geplaatst. Klopt alles? Dan zal uw netbeheerder uw aanmelding goedkeuren en kan CertiQ u inschrijven. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

1. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u allereerst uw aanvraag voor (SDE+) subsidie in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Informatie hierover vindt u op de website van RVO. Alleen met een SDE-beschikking ontvangt u subsidie.

2. Voor het aansluiten van een productie-installatie heeft u altijd toestemming van uw netbeheerder nodig. Deze kijkt of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie. Van uw netbeheerder krijgt uw duurzame productie-installatie een eigen EAN-code. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Het heeft uitsluitend een administratief doel. 
Heeft u meerdere duurzame productie-installaties, dan kunt u bij uw netbeheerder meerdere EAN-codes aanvragen. Wanneer u deze heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Let op: voor elke productie-installatie doet u een aparte aanmelding.

3. Wilt u uw installatie aanmelden? Zorg dan dat u de volgende gegevens paraat heeft: 

- De EAN-code van uw duurzame productie-installatie die u van uw netbeheerder heeft gekregen; 
- De EAN-code van uw netbeheerder. Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek
- Houd uw BSN-nummer (voorheen sofinummer) of KvK-nummer bij de hand. Let op: Bent u intermediair? Lees dan eerst de aanvullende informatie
- Het vermogen in MW. In de omrekentool vult u in het linkerscherm het Wp (Watt) vermogen in. Deze informatie heeft u bij uw installatie gekregen. In het rechterveld verschijnt het vermogen in MW. Rond dit getal af op drie cijfers achter de komma. 
Voorbeeld: het totale vermogen van uw installatie is 16200 Wp. In MW is dit 0,016200. Afgerond op drie cijfers achter de komma is dit 0,016 MW. 
- Kies (op grond van artikel 2.23 van de Regeling elektriciteit en gas) de handelaar die uw garanties van oorsprong gaat ontvangen. Deze handelaar kan de Garanties van Oorsprong (voor de elektriciteit die op het net is geleverd) gebruiken als bewijs van duurzame levering of om af te boeken of over te boeken op een andere rekening.  
Nu kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Klik hier voor het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling'). Het aanmelden duurt ongeveer vijftien minuten.   

4. U kunt uw aanmeldformulier (zie stap 7) ondertekenen met DigiD of eHerkenning. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar uw netbeheerder. U hoeft dan geen verdere actie te ondernemen. Als u ervoor heeft gekozen om niet digitaal te ondertekenen, dan print u het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling') dat per e-mail heeft ontvangen en stuurt u dit ondertekend ingescand per e-mail of per post aan uw netbeheerder.   

5. Nadat uw installatie is aangemeld, dan kunt u de status van uw aanmelding bekijken in onze applicatie myCertiQ via DigiD.
Zodra de installatie definitief is ingeschreven zal de RVO overgaan tot het uitbetalen van voorschotten op uw subsidie.