Eindgebruikersaccount

CertiQ biedt de eindgebruiker de mogelijkheid direct inzicht te krijgen in de herkomst van duurzame energie of energie opgewekt uit fossiele bronnen door een eindgebruikersaccount te openen. Hiermee speelt CertiQ in op een groeiende maatschappelijke behoefte aan meer transparantie over de bron van de energie die wordt verbruikt. 

Een Nederlandse handelaar kan Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong afboeken voor een specifieke eindgebruiker. Daarbij dient de EAN-code gebruikt te worden van het eindgebruikersaccount zoals deze bij CertiQ is geregistreerd.

Nadat de handelaar certificaten op zijn/haar naam afboekt, kan de eindgebruiker die zien met het eindgebruikersaccount via myCertiQ. Een eindgebruiker dient wel geregistreerd te zijn bij CertiQ en te beschikken over een eHerkenning account.

Aan een eindgebruikersaccount zijn geen kosten verbonden. Wil de eindgebruiker een account openen, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden. Dit kan via e-mail naar onze Servicedesk toegestuurd worden.