Intermediair

Voor het aanmelden van een productie-installatie in opdracht van een relatie/producent, is onderstaande informatie van belang.

Gegevens relatie
Bij het in opdracht aanmelden van een productie-installatie is het van belang dat u de (contact)gegevens van uw relatie/ de producent invult.
Het ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

Gebruik het BSN- of KvK-nummer
Gebruik bij de inschrijving altijd het BSN- of KvK-nummer van de producent en niet die van u, als intermediair. Dit laatste kan op termijn problemen geven bij het aanmelden van een nieuwe installatie (voor een andere producent). Wanneer het BSN- of KvK-nummer van de producent bij ons wordt geregistreerd, kan deze bovendien inloggen op myCertiQ en zijn gegevens (en die van zijn productie-installatie) inzien.

Digitaal ondertekenen
Als intermediair kunt u alléén digitaal ondertekenen als u hiervoor gemachtigd bent door de producent. Dit is alleen mogelijk met eHerkenning. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de eHerkenningsmakelaar.

Wanneer u niet gemachtigd bent om digitaal te ondertekenen, zal er een aparte actie vanuit producent nodig zijn. De bevestigingsmail, met het verzoek tot vaststelling, wordt dan verzonden naar het bij ons geregistreerde e-mailadres. Het verzoek tot vaststelling moet dan handmatig getekend worden door de producent en vervolgens naar de netbeheerder gestuurd worden (specifieke instructies staan vermeld in de betreffende e-mail).

Aanmelden
installatie