Intermediair

U kunt als intermediair inloggen en gegevens registreren namens een producent en/of namens een eindgebruiker. Meer informatie over het aanvragen van een eindgebruikersaccount of inloggen namens een eindgebruiker kunt u vinden bij Eindgebruiker. Meer informatie over het registreren van een productie-installatie of inloggen namens een producent vindt u onderstaand.

Het registreren van een productie-installatie kan nadat er ingelogd is met behulp van eHerkenning (of DigiD). Dat geldt ook wanneer een productie-installatie door een intermediair, in opdracht van een producent, aangemeld wordt. De intermediair zal hiervoor gemachtigd moeten zijn door de producent via een eHerkenning ketenmachtiging (of DigiD).

Gegevens producent
Bij het in opdracht aanmelden van een productie-installatie is het van belang dat de intermediair inlogt namens de producent met behulp van een eHerkenning ketenmachtiging. Op die manier worden de juiste (contact)gegevens van de producent ingevuld en komt de inschrijving op de juiste tenaamstelling te staan.
Het ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving.

Gebruik BSN of KvK-nummer
Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer (of BSN) gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer (of BSN) van de intermediair ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning (of machtiging via DigiD) kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Een producent kan een ketenmachtiging afgeven zonder zelf over eHerkenning te beschikken. Het aanvragen van een ketenmachtiging kan gedaan worden bij een leverancier van eHerkenning. Meer informatie is te vinden op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging.

Digitaal ondertekenen
Als intermediair met een ketenmachtiging ondertekent u zowel de Deelnemersovereenkomst (eenmalig) als de registratie van een productie-installatie (het Verzoek tot Vaststelling) direct digitaal.
Fysieke ondertekening is niet meer nodig.

Installatie
registreren