De Deelnemersraad, uw stem bij CertiQ

De Deelnemersraad van CertiQ behartigt de belangen van de deelnemers aan het certificatensysteem. Zo is CertiQ in staat zijn beleid en jaarplannen op hun behoefte af te stemmen. In de Deelnemersraad zitten producenten, handelaren en vertegenwoordigers van een aantal grote energieleveranciers.

Op dit moment bestaat de Deelnemersraad uit de volgene leden:

Organisatie

Naam

AVR Afvalverwerking B.V.

De heer T. Zorgdrager

Climex

De heer J. van de Kletersteeg

Eneco Energy Trade B.V.

De heer L. van Leeuwen 

Engie Energie Nederland N.V.

De heer B. Boeve

Essent Sales Portfolio Management B.V.

De heer J. van den Bergh

Holland Solar

De heer P. Gerrissen

Huismerk Energie

De heer L. Otters

Pawex

De heer Y. Hempenius

Platform Bio-Energie

De heer P. Schouwenberg

Windunie Trading B.V.

Mevrouw A. Hofland