Contactgegevens wijzigen

Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u zelf doorvoeren via myCertiQ.

Let op: wijzigingen in uw bankgegevens kunt u niet zelf verwerken in myCertiQ; hiervoor kunt u een e-mail sturen aan onze Servicedesk.

Wijzigingen in het KvK-nummer of BSN zien wij als een overname. Hiervoor hebben wij een Overnameformulier Deelnemersovereenkomst nodig. Het formulier ontvangen wij graag bij voorkeur ingescand per e-mail.