Installatiegegevens wijzigen

Installatiegegevens wijzigen

Wij kunnen de gegevens van een productie-installatie (zoals bijvoorbeeld het vermogen of het adres) niet wijzigen, omdat de netbeheerder de wettelijke taak heeft om een Verzoek tot Vaststelling van een productie-installatie te controleren en goed te keuren. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, dat de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Als uw installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt), dan meldt u de installatie opnieuw aan. De netbeheerder zal uw aanvraag opnieuw beoordelen.