Uw bewijs voor duurzame energie: Garanties van Oorsprong van CertiQ

Als producent van duurzame energie moet u aan uw subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laten zien dat u uw energie daadwerkelijk uit duurzame bronnen opwekt. CertiQ helpt u aan dit bewijs: wij verstrekken elektronische certificaten voor duurzaam opgewekte energie. Ze geven het onderscheid aan tussen groene en grijze energie. CertiQ is aangewezen als enige onafhankelijke instantie in Nederland die Garanties van Oorsprong mag verstrekken.


Op verschillende manieren duurzaam 

Wilt u de door uw installatie opgewekte duurzame energie laten certificeren? Meld uw installatie dan aan bij CertiQ:

  • Zon: klik hier als u zonnepanelen heeft
  • Wind: klik hier als u een windmolen heeft
  • Water: klik hier als uw installatie elektriciteit opwekt uit waterkracht
  • Biomassa: klik hier als uw installatie elektriciteit opwekt uit biomassa
  • Duurzame warmte: klik hier als u een installatie heeft die duurzame warmte opwekt

Ook certificaten voor fossiele en WKK-elektriciteit 
Ook fossiele elektriciteit en elektriciteit die is opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK) kunnen worden gecertificeerd. CertiQ verstrekt hiervoor etiketteringscertificaten. Het certificeren van grijze elektriciteit is geen wettelijke verplichting. Het vergroot wel de transparantie van het stroometiket op de eindafrekening aan klanten. Klanten zien zo duidelijk hoe de energie die ze afnemen is opgewekt.

Wilt u etiketteringscertificaten aan laten maken voor uw grijze elektriciteit? Neem contact met ons op via telefoonnummer 026 373 16 58 of e-mailadres servicedesk@certiq.nl. U kunt ons bereiken op werkdagen van 
08.30-13.00 uur.