Wekt u duurzame energie op uit biomassa? Meld u dan aan bij CertiQ

Wanneer u als zakelijk producent duurzame energie opwekt uit biomassa, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om aan te tonen dat u uw elektriciteit daadwerkelijk duurzaam opwekt, maakt CertiQ Garanties van Oorsprong voor u aan. U kunt deze Garanties van Oorsprong ook verkopen aan een handelaar.


Uw bewijs voor duurzame elektriciteit

CertiQ verstrekt verschillende soorten certificaten die het bewijs vormen voor duurzame energie. Dit concrete bewijs voor uw productie maakt de handel in duurzame energie en het aanvragen van subsidie voor uw energie mogelijk. 

Net even anders
Bij de meeste vormen van duurzame energie is er geen discussie over het duurzame karakter van de productie: een windmolen levert 100% duurzame elektriciteit. Bij energie die uit biomassa wordt opgewekt, kan dat anders liggen. Biomassa kan namelijk samen met fossiele brandstoffen worden ingezet.

Elektriciteit opgewekt met biomassa
Voor sommige installaties die elektriciteit opwekken met behulp van biomassa dient u bij de inschrijving van de installatie een meetprotocol in te dienen dat is goedgekeurd door een toegelaten meetbedrijf. Deze meetbedrijven doen doorgaans ook warmte. 
In onderstaande tabel zijn per type installatie de geldende rapportage-eisen weergegeven:

 Type installatie Meetprotocol Meetrapport Assurance-rapport
Biogasinstallatie <=2 MWe Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie  Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar  Nee

AVI's

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie (alleen bij een MEP- of SDE-beschikking)  Maandrapport indienen, binnen 2 maanden na ieder kwartaal (alleen indien MEP of SDE)  Nee 
Overige Biomassa Geen meetprotocol vereist  Nee Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar

Hier leest u hoe het aanmelden van uw biomassa-installatie in zijn werk gaat.

Nuttig aangewende warmte
Voor de registratie van warmte uit hernieuwbare bronnen dient u bij de inschrijving van de installatie een meetprotocol in te dienen dat is goedgekeurd door een toegelaten meetbedrijf. Vervolgens dient periodiek te worden gerapporteerd door middel van meetrapporten. De termijnen voor het indienen van de meetrapporten zijn afhankelijk van het soort installatie en de SDE-beschikking.

In de onderstaande tabel zijn de verschillende eisen weergegeven.

Vermogen installatie Brandstoffen Meetprotocol Meetrapport Assurance-rapport
<=3 MWth Biomassa, geothermie of zonthermisch Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie Jaarlijkrapport,  indienen uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar Nee
> 3 MWth Biomassa Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie Maandrapport indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van een maand Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar 
> 3 MWth Geothermie of zonthermisch Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie Maandrapport indienen uiterlijk 2 maanden na afloop van een maand Nee

 

 

Combinatie van warmte en elekriciteit
Wanneer u zowel warmte als elektriciteit wilt registreren, kunt u rapporten combineren. Een voorbeeld is een biogasinstallatie met een elektrisch vermogen kleiner dan 2 MWe waarmee elektriciteit wordt geproduceerd en waarin warmte nuttig wordt gebruikt. U kunt één meetprotocol indienen waarin zowel de elektriciteit als de registratie van warmte wordt beschreven. Ook de rapportage over de biogas, elektriciteit en de warmte kunt u door middel van één (jaar)rapport aanleveren. Diverse voorbeeldrapporten zijn te vinden onder het kopje ´Duurzame warmte´ of ´Biogas installaties <= 2MW'.