Aanmelden bij CertiQ? Volg deze stappen

Om uw installatie aan te melden bij CertiQ volgt u deze stappen: 

  1. Check op de pagina Biomassa onder de kop 'Net even anders' of er een meetprotocol moet worden opgesteld voor uw installatie.
  2. Als producent van duurzame energie uit biomassa meldt u uw installatie via deze website aan. 
  3. Bekijk bij de informatie over biomassa in de tabel of voor uw installatie een meetprotocol vereist is.
  4. Voor het aansluiten van een productie-installatie heeft u altijd toestemming van uw netbeheerder nodig. Deze kijkt of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie. Van uw netbeheerder krijgt uw duurzame productie-installatie een eigen EAN-code. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Het heeft uitsluitend een administratief doel. 
  5. Heeft u meerdere duurzame productie-installaties, dan kunt u bij uw netbeheerder meerdere EAN-codes aanvragen. Wanneer u deze heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Let op: voor elke productie-installatie doet u een aparte aanmelding.
  6. Kies (op grond van artikel 2.23 van de Regeling elektriciteit en gas) de handelaar die uw garanties van oorsprong gaat ontvangen. Deze handelaar kan de Garanties van Oorsprong (voor de elektriciteit die op het net is geleverd) gebruiken als bewijs van duurzame levering of om af te boeken of over te boeken op een andere rekening.
  7. U kunt uw aanmeldformulier ondertekenen met DigiD of eHerkenning. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar uw netbeheerder. U hoeft dan geen verdere actie te ondernemen. Als u ervoor heeft gekozen om niet digitaal te ondertekenen, dan print u het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling') dat per e-mail heeft ontvangen en stuurt u dit ondertekend ingescand per e-mail of per post aan uw netbeheerder
  8. Nadat uw installatie is aangemeld, dan kunt u met de inloggegevens van DigiD of van uw eHerkkeningsaccount de status van uw aanmelding bekijken in onze applicatie myCertiQ. U heeft een eHerkenningsaccount nodig met betrouwbaarheidsniveau 1
  9. Nadat uw netbeheerder een akkoord heeft gegeven en wij uw installatie definitief hebben ingeschreven, brengen wij RVO op de hoogte en kan de netbeheerder de meetwaarden (elektriciteitsproductie over een bepaalde maand) digitaal naar CertiQ sturen. CertiQ kan pas overgaan tot de aanmaak van certificaten als de meetwaarden én eventueel de biomassapercentages zijn ontvangen. Voor installaties die maar één soort biomassa inzetten, en geen andere (fossiele) brandstoffen, worden na ontvangst van de meetwaarden automatisch certificaten aangemaakt. 
  10. CertiQ zet deze meetwaarden (per 1 MWh) om in certificaten. Deze certificaten worden elektronisch aangemaakt en op het account van de handelaar geboekt die u in de aanmelding heeft opgegeven.