Aanmelden bij CertiQ? Volg deze stappen

Om uw installatie aan te melden bij CertiQ volgt u onderstaande deze stappen.
Bent u intermediair? Lees dan eerst de aanvullende informatie.

 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u allereerst uw aanvraag voor (SDE+) subsidie in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Informatie hierover vindt u op de website van RVO. Alleen met een SDE-beschikking ontvangt u subsidie.

  2. Voor het aansluiten van een productie-installatie heeft u altijd toestemming van uw netbeheerder nodig. Deze kijkt of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie. Van uw netbeheerder krijgt uw duurzame productie-installatie een eigen EAN-code. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Het heeft uitsluitend een administratief doel. 
  Heeft u meerdere duurzame productie-installaties, dan kunt u bij uw netbeheerder meerdere EAN-codes aanvragen. Wanneer u deze heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Let op: voor elke productie-installatie doet u een aparte aanmelding.

  3. Wilt u uw installatie aanmelden? Zorg dan dat u de volgende gegevens paraat heeft: 

  - De EAN-code van uw duurzame productie-installatie die u van uw netbeheerder heeft gekregen; 
  - De EAN-code van uw netbeheerder. Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek
  - Houd uw BSN-nummer (voorheen sofinummer) of KvK-nummer bij de hand. Let op: Bent u intermediair? Lees dan eerst de aanvullende informatie; 
  - Het vermogen in MW. In de omrekentool vult u in het linkerscherm het Wp (Watt) vermogen in. Deze informatie heeft u bij uw installatie gekregen. In het rechterveld verschijnt het vermogen in MW. Rond dit getal af op drie cijfers achter de komma. 
  Voorbeeld: het totale vermogen van uw installatie is 16200 Wp. In MW is dit 0,016200. Afgerond op drie cijfers achter de komma is dit 0,016 MW. 
  - Kies (op grond van artikel 2.23 van de Regeling elektriciteit en gas) de handelaar die uw garanties van oorsprong gaat ontvangen. Deze handelaar kan de Garanties van Oorsprong (voor de elektriciteit die op het net is geleverd) gebruiken als bewijs van duurzame levering of om af te boeken of over te boeken op een andere rekening.  
  Nu kunt u zich aanmelden bij CertiQ via het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling'). Het aanmelden duurt ongeveer vijftien minuten.   

  4. U kunt uw aanmeldformulier ondertekenen met DigiD of eHerkenning. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar uw netbeheerder. U hoeft dan geen verdere actie te ondernemen. Als u ervoor heeft gekozen om niet digitaal te ondertekenen, dan print u het aanmeldformulier ('Verzoek tot Vaststelling') dat per e-mail heeft ontvangen en stuurt u dit ondertekend ingescand per e-mail of per post aan uw netbeheerder.   

  5. Nadat uw installatie is aangemeld, dan kunt u met de inloggegevens van DigiD of van uw eHerkkeningsaccount de status van uw aanmelding bekijken in onze applicatie myCertiQU heeft een eHerkenningsaccount nodig met betrouwbaarheidsniveau 1
  Zodra de installatie definitief is ingeschreven zal de RVO overgaan tot het uitbetalen van voorschotten op uw subsidie.