Elektriciteit met warmte

Naast enkel elektriciteit en enkel warmte certificeert CertiQ ook de combinatie elektriciteit met warmte uit duurzame bronnen. In de praktijk gaat het om installaties die biomassa inzetten. Een voorbeeld is een vergistingsinstallatie waarbij met één of meer gasmotoren elektriciteit wordt geproduceerd, en waarbij de warmte nuttig wordt aangewend.
De Garanties van Oorsprong die wij digitaal verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. In het geval van een subsidiebeschikking verstrekt CertiQ de benodigde informatie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).