Elektriciteit

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, windwater en biomassa. We zijn voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die wij digitaal verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. In het geval van een subsidiebeschikking verstrekt CertiQ de benodigde informatie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

CertiQ certificeert ook energie die is opgewekt uit fossiele bronnen. De Certificaten van Oorsprong die wij hiervoor digitaal verstrekken, dienen als bewijs dat de energie op een geldige wijze is opgewekt uit fossiele bronnen.