Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor verschillende soorten duurzame grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Bij de meeste vormen van duurzame elektriciteit is er geen discussie over het duurzame karakter van de productie: een windmolen levert 100% duurzame elektriciteit. Bij elektriciteit die uit biomassa wordt opgewekt, kan dat anders liggen. Biomassa kan worden gebruikt samen met fossiele brandstoffen.

Welke situatie is op u van toepassing?

Biogas
≤ 2 MW
AVI Overige
installaties