Zon

Met het opwekken van groene stroom door zonnepanelen levert u een bijdrage aan een beter milieu. U kunt uw installatie aanmelden bij CertiQ zodat de opgewekte energie wordt gecertificeerd. CertiQ is de enige instantie in Nederland die voor deze taak is uitgekozen.

Certificering 
Certificering is belangrijk voor de transparantie op de energiemarkt. Daarnaast is het een voorwaarde om subsidie te kunnen ontvangen. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.