Warmte

Naast elektriciteit certificeert CertiQ ook warmte uit duurzame bronnen. U kunt hierbij denken aan biomassa, zoals biogas, snoeihout of champost, maar ook aan warmte uit zonthermie of geothermie (aardwarmte). We zijn voor deze taak aangewezen door de overheid. De Garanties van Oorsprong die wij digitaal verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. In het geval van een subsidiebeschikking verstrekt CertiQ de benodigde informatie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).