Biomassa

Naast elektriciteit certificeert CertiQ ook warmte uit hernieuwbare bronnen. U kunt hierbij denken aan warmte uit een biomassa of biogas gestookte WKK, een warmteketel op snoeihout, een afvalverbrandingsinstallatie of warmte uit compostering van champost.

Welke situatie is op u van toepassing?

Vermogen
<= 3 MWth
Vermogen
> 3 MWth
AVI