GvO´s en CvO´s

Garanties van Oorsprong (GvO's) en Certificaten van Oorsprong (CvO's) worden digitaal aangemaakt. Er is dus geen sprake van een papieren certificaat, zoals de naam wellicht doet vermoeden.

Een productie-installatie kan bij CertiQ worden geregistreerd, omdat de producent (eigenaar van de installatie) een subsidiebeschikking heeft gekregen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en/óf omdat de producent een afspraak heeft over zijn/haar GvO's/CvO's met een handelaar.
Bij het aanmelden van een productie-installatie kiest de producent zelf een handelaar.

De handelaar kan certificaten overmaken naar andere handelaren, maar hij kan er ook voor kiezen om GvO's te gebruiken als bewijs van levering van duurzame elektriciteit en CvO's als bewijs van levering van grijze elektriciteit aan een eindverbruiker. De handelaar kan verder certificaten intrekken, of GvO’s afboeken om (grijze elektriciteit) te ‘vergroenen’.

CertiQ geeft, op basis van de door de netbeheerder aangeleverde productiegegevens van een installatie, per 1 MWh twee soorten GvO's/CvO's uit; over het eigen verbruik en over de elektriciteit die is teruggeleverd aan het net. Als zowel de netlevering en het eigen verbruik van een installatie wordt gemeten, dan stuurt de netbeheerder (meestal maandelijks) twee waarden naar CertiQ. Een PROD waarde en een GRID waarden.

De PROD waarde is de totale opwek, de GRID waarde het deel van de elektriciteit die aan het net is geleverd. Het verschil tussen die twee waarden is het eigen verbruik.
Als alleen de netlevering wordt gemeten, dan stuurt de netbeheerder alleen de GRID waarde toe.

•    Eigen verbruik GVO's/CvO's zijn niet verhandelbaar, maar worden wel als bewijs van (duurzaam) opgewekte energie uitgegeven en bijgeschreven op het handelsaccount.
•    GVO's/CvO's over de netlevering zijn wel verhandelbaar of kunnen worden gebruikt als bewijs van (duurzame) levering.