Herverzoek tot Vaststelling

Inschrijftermijn
Een installatie staat volgens de wettelijke inschrijftermijn van 5 jaar ingeschreven bij CertiQ, met uitzondering van de zonne-installaties met een vermogen tot 0,015 MW. Deze installaties staan voor onbepaalde tijd ingeschreven, tenzij u ons verzoekt om deze uit te schrijven.

Verlengen
Indien de inschrijftermijn 5 jaar is, ontvangt u voor afloop van deze periode van ons een e-mail. Hierin staat vermeld hoe u de inschrijving kunt verlengen door het indienen van een Herverzoek tot Vaststelling. Dit kunt u digitaal regelen via myCertiQ. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van ons een bevestiging van de herinschrijving.

Inschrijving verlopen
Mocht de inschrijving inmiddels zijn verlopen, dan is het niet mogelijk deze via myCertiQ te verlengen. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar onze Servicedesk (onder vermelding van het locatie-adres en de EAN-code van de installatie) met het verzoek om u een Herverzoekformulier toe te sturen. U stuurt vervolgens het Herverzoekformulier ondertekend en ingescand (bij voorkeur per e-mail) naar uw netbeheerder en CertiQ.

Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van ons een bevestiging van de herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving.