Meetwaarden raadplegen

Duurzame elektriciteit

 

Insturen
Uw netbeheerder of meetbedrijf neemt handmatig of automatisch de meetwaarden op. Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het insturen van de meetwaarden naar CertiQ. Voor installaties die eens per maand worden uitgelezen, gebeurt dit iedere maand. Voor installaties die eens per jaar worden uitgelezen, wordt de jaarmeting op de laatst gemeten maand ingestuurd (over de andere maanden worden nul-meetwaarden ingestuurd).

Certificering
Als de meetwaarden zijn ingestuurd, worden gedurende een nachtverwerking de certificaten (Garanties van Oorsprong) uitgegeven, mits minimaal 1 MWh bereikt is. De certificaten worden direct bijgeschreven op de rekening van de door u gekozen handelaar.

Subsidie
Heeft u een SDE-beschikking, dan worden de meetwaarden doorgestuurd naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer een volledig kalenderjaar is ingestuurd via CertiQ naar RVO, ontvangt u van RVO de eindafrekening.
Staat uw installatie bij CertiQ ingeschreven, en heeft u uw subsidie niet ontvangen? Het kan zijn dat de netbeheerder de meetwaarden nog niet heeft ingestuurd. Raadpleeg dan de ingestuurde meetwaarden in myCertiQ. Zijn ze inderdaad niet aangekomen, neem dan contact op met uw netbeheerder.

Raadplegen
U kunt uw meetwaarden raadplegen door op onze website in te loggen via myCertiQ, en te klikken op Search measurements. Om in te loggen is het belangrijk dat wij het juiste BSN-nummer of KvK-nummer van u geregistreerd hebben. Voor meer informatie over hoe u de meetwaarden kunt inzien op myCertiQ of over de andere mogelijkheden in myCertiQ, adviseren wij u de Gebruikershandleiding producenten te raadplegen.

Onjuiste of ontbrekende meetwaarden Mochten de ingestuurde meetwaarden niet juist zijn of ontbreken, neemt u dan contact op met uw netbeheerder. De netbeheerder kan de ontbrekende waarden alsnog insturen of onjuiste waarden corrigeren.

 

 

Duurzame warmte 

 

Insturen
De meetwaarden voor warmte worden via het meetrapport door u als producent ingediend bij CertiQ.
CertiQ verwerkt de meetwaarden en voert een consistentiecheck uit.

Certificering
Als de meetwaarden zijn ingestuurd, worden gedurende een nachtverwerking de certificaten (Garanties van Oorsprong) uitgegeven, mits minimaal 1 MWh bereikt is. De certificaten worden direct bijgeschreven op de rekening van de door u gekozen handelaar.

Subsidie
Heeft u een SDE-beschikking, dan worden de meetwaarden doorgestuurd naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer een volledig kalenderjaar is ingestuurd via CertiQ naar RVO, ontvangt u van RVO de eindafrekening.

Raadplegen
U kunt uw meetwaarden raadplegen door op onze website in te loggen via myCertiQ, en te klikken op Search measurements. Om in te loggen is het belangrijk dat wij het juiste BSN-nummer of KvK-nummer van u geregistreerd hebben. Voor meer informatie over hoe u de meetwaarden kunt inzien op myCertiQ of over de andere mogelijkheden in myCertiQ, adviseren wij u de Gebruikershandleiding producenten te raadplegen.

Onjuiste of ontbrekende meetwaarden
Mochten de ingestuurde meetwaarden niet juist zijn of ontbreken, neemt u dan contact op met CertiQ.