• Home
  • Wijziging inloggen als intermediair in MyCertiQ per 1 oktober 2020

Wijziging inloggen als intermediair in MyCertiQ per 1 oktober 2020

17-09-2020

Per 1 oktober kunnen intermediairs alleen nog met een eHerkenning ketenmachtiging inloggen in MyCertiQ.

Bent u eigenaar van een installatie (producent) en wilt u vanaf 1 oktober een installatie laten registreren door een intermediair, dan dient u deze intermediair te machtigen via een eHerkenning ketenmachtiging.
Bent u intermediair en wilt u vanaf 1 oktober in kunnen blijven loggen namens een producent, dan dient u hiervoor ook over een eHerkenning ketenmachtiging te beschikken.

Eerder informeerden we u over deze komende aanpassing in onze processen voor het inloggen als intermediair in onze applicatie. Inmiddels is duidelijk dat inloggen in MyCertiQ per 1 oktober 2020 alleen nog maar digitaal kan met behulp van eHerkenning of DigiD, waarbij eHerkenning of DigiD tevens een digitale handtekening is. Dit geldt onder andere voor het aanmelden, inschrijven en informatie bekijken van een producent en de productie-installatie.

Een producent kan zelf zijn installatie inschrijven met een eigen eHerkenningsmiddel of DigiD. Wilt u dit als intermediair namens een producent doen dan dient u als intermediair in het bezit te zijn van een eHerkenning ketenmachtiging ten gunste van een zakelijke producent. Daarmee machtigt de producent zijn intermediair om namens hem een productie-installatie in te mogen schrijven.
Voor burgers en DigiD is het voor een intermediair tijdelijk nog wel mogelijk om zonder machtiging in te loggen. Maar ook deze manier van inloggen zal binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn en vervangen worden door een uitsluitend digitale inlogmethode waarbij een machtiging noodzakelijk is.

Een producent hoeft zelf geen eHerkenning te hebben om een intermediair te machtigen. De intermediair dient om gemachtigd te kunnen worden in het bezit te zijn van een eHerkenning inlogmiddel met niveau EH3. Om een intermediair te kunnen machtigen moeten er twee zaken geregeld worden:
1.    De producent moet de ketenmachtiging aan de intermediair vastleggen voor de diensten waarvoor hij een machtiging aan de intermediair wil afgeven.
2.    De intermediair wijst één persoon aan die vervolgens gemachtigd is om namens producent in te loggen voor diensten waarvoor de intermediair gemachtigd is.

Het algemene advies is om de aanvraag van een ketenmachtiging via de intermediair te laten lopen. Zij zijn meer bekend met de stappen die gezet moeten worden en zij kunnen dat vervolgens aanvragen. Meer informatie over ketenmachtiging is terug te vinden op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging of bij één van de erkende leveranciers van eHerkenning. Aanvragen van een ketenmachtiging doet u ook bij uw eHerkenning leverancier.

We raden u aan om tijdig uw ketenmachtiging aan te vragen in verband met de doorlooptijd bij uw eHerkenning leverancier. Op die manier kan voorkomen worden dat toekomstige inschrijvingen onnodige vertraging oplopen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.