• Home
  • Brexit, Britse GvO's niet langer erkend

Brexit, Britse GvO's niet langer erkend

06-01-2021

Brexit

Op 1 januari 2021 is de overgangsperiode verstreken. In ons laatste nieuwsbericht van december 2020 gaven we aan dat Garanties van Oorsprong uit het VK na de overgangsperiode niet langer door EU-lidstaten zouden worden erkend, tenzij er een handelsovereenkomst gesloten is die anders bepaalt. Dit is ook zo door de Europese Commissie gepubliceerd in een bericht aan belanghebbenden van 23 juli 2020.

Vlak voor het verstrijken van die periode is er alsnog een akkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Inmiddels is duidelijk dat er in de handelsovereenkomst geen specifieke afspraken zijn gemaakt over GvO's. Dat houdt in dat het VK volgens de Renewable Energy Directive (2009/28/EG) als een "derde land" gezien wordt en GvO's niet langer erkend en geaccepteerd zullen worden. Voor GvO's die nog in 2020 via een "retirement for use in the Netherlands" bij Ofgem uit de markt zijn onttrokken geldt dat niet, deze kunnen nog ingezet worden voor consumptie in Nederland.

Totdat er aanvullende afspraken zijn gemaakt over GvO's, zullen de ex-domain cancellations van GvO's uit het VK niet langer geaccepteerd worden door CertiQ. Na invoering van de Renewable Energy Directive II (2018/2001) zullen er op EU niveau afspraken gemaakt moeten worden over wederzijdse erkenning van GvO's tussen het VK en de Unie.